ที่พัก

ที่พัก หลังจากการท่องเที่ยวอย่างเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน ทัวร์บางประเภทอาจให้ความสำคัญกับการอยู่ในที่พัก มากกว่าการอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำ