สัญญาเช่าบ้าน
บทความทั่วไป

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ที่จำต้องทราบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเช่า-ให้เช่า

สัญญาเช่าบ้านเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องทราบและก็ควรจะจัดแจงให้พร้อมก่อนปลดปล่อยเช่าหรือให้เช่า ตลาด พระ ภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเช่าห้อง คอนโด ห้องแถว หรือตึกการค้าขาย ย่อมควรจะมีกติการะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบก่อน ไม่ด้วยเหตุนี้อาจจะมีการเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะมีการเกิดการไม่ จ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ภายในบ้านเสียหาย สร้างความลำบากให้กับเจ้าของบ้าน ดั้งจมูกนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าเนื้อหาของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้พวกเราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน หรือ ฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีกฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง phuket property

สัญญาเช่าบ้าน

ตอนแรกจำต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้านเป็น หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกา ด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่าและก็ ผู้เช่าหรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้และมีความเข้าใจตรงกันทั้งยัง 2 ข้าง เป็นข้อตกลงต่าง ทดแทนที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านส่วนผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า” ได้ผลสำเร็จทดแทน โดยจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน ผู้เช่าจะมีสิทธิเพียงแต่ได้ใช้ประโยชน์ในเงินทองในเวลาหนึ่งตามข้อตกลงแค่นั้น phuket property

หลักเกณฑ์สำหรับเพื่อการลงลายลักษณ์อักษรเช่าห้อง

การมีเจตนาทำข้อตกลง กันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ เช่าก็จัดว่ากำเนิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แม้กระนั้นในทางข้อบังคับนั้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็จะต้องมีหลักฐานที่เป็นหนังสือหรือมีเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน แม้ไม่ทำถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะไม่อาจจะใช้ฟ้องบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 แบบเป็น phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าห้องโดยมีการลงชื่อของ 2 ข้างอีกทั้งผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่า ระหว่างกันได้เอง phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือแล้วก็ควรจะมีการ ลงทะเบียน เซ็นชื่อทั้งยัง 2 ข้าง ต่อบุคลากรข้าราชการ ก็เลยจะใช้ฟ้องบังคับคดีได้ นอกนั้นการทำความตกลงเช่าห้องในระยะ 3 ปีขึ้นไปจำเป็นที่จะต้องเสียค่าบริการให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินอีกด้วย phuket property

การตกลงเช่าห้องบางรายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคำสัญญา แบบพิเศษหรือข้อตกลง ต่างทดแทนพิเศษ ที่ทำไว้เพื่อเป็นการตกลง กันเพิ่มเติมอีกที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าจึงควรซ่อมหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์เมื่อชำรุดทรุดโทรมด้วย phuket property

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมอบอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามข้อตกลง โดยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่านี้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมแก่การใช้คุณประโยชน์ หรืออาศัย ยิ่งกว่านั้นผู้ให้เช่ายัง จำต้องดูแลแล้วก็ ทะนุบำรุงอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า เว้นแต่ว่าจะทำเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านที่เป็นกติกาแบบพิเศษที่ให้ภาระหน้าที่แก่ผู้เช่าเป็นคนดูแลเอง รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่าจะเข้ามา ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นควรมีการจ่ายผลตอบแทน ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าให้ตรงตามปริมาณ รวมทั้งตรงเวลาที่ได้ตกลงกัน ไว้และก็จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ ดังที่ตกลงกันไว้ รีวิวบ้านภูเก็ต

การห้ามข้อตกลงสัญญาเช่าบ้าน

การห้ามของ สัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผล ด้านกฎหมาย อาทิเช่น การหมดสัญญาเช่าตาม ขายบ้านภูเก็ต ที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่อยู่ที่อาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นหายไปหรือไฟเผา ข้อบังคับอนุญาตให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้เช่า สามารถเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องบอก หรือในกรณีที่มีฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งทำผิด หน้าที่ดังที่กำหนดไว้ ในสัญญาเช่า เป็นต้นว่า ไม่ชำระค่าเช่า ไหมเอาอย่างกติกาที่ทำร่วมกัน ถ้าเกิดสัญญาเช่าเป็นแบบไม่ระบุช่วงเวลาการเช่า แต่ละข้างสามารถบอกยกเลิกข้อตกลงได้แม้กระนั้นจึงควรแจ้งบอกให้อีกข้างหนึ่งรับทราบก่อน แต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกเหนือจากที่จะจำต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้านรวมทั้งตัวบทกฎหมายต่างๆมาบ้างแล้ว พวกเราควรจะมีการเตรียมข้อมูลสำหรับในการทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูลที่จะต้องเจาะจงเอาไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. ข้อมูลผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า

โดยในสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัวทั้งยังชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลเลขประจำตัวพสกนิกร รวมทั้งที่อยู่รกรากของผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่า รวมทั้งมีการระบุหรือกำหนดบุคคลที่สามารถยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย รวมทั้งถ้าเกิดผู้ให้เช่าไม่ยินยอมผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคลที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่าออกไปจากบ้านได้ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. ข้อมูลที่พักที่อาศัยที่ให้เช่า

โดยในเอกสารประกอบคำสัญญา เช่าห้องหรือข้อตกลง เช่าห้อง จะต้องมีการเจาะจงชนิดของ เงินทองที่ให้เช่า เพราะเป็นบ้าน คอนโด หรือห้องแถว รวมทั้งควรจะมีการเจาะจง ให้เด่นชัดว่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ตึก ซอกซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบ รวมทั้งถ้าเกิดในบ้านมีเงินทองอื่นๆด้วย ก็จำเป็นจะมีการเจาะจงไว้ภายในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านให้แจ่มแจ้ง เช่น เครื่องเรือนต่างๆเตียง ตู้แช่เย็น ทีวี กุญแจห้อง ฯลฯ บ้าน

 1. เป้าประสงค์สำหรับเพื่อการเช่า

จะต้องมีการเจาะจงให้ชัดแจ้งในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ในแบบอย่างใดซึ่งส่วนมากการเช่าก็เพื่อพักอาศัยแค่นั้น ทั้งยังคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าสามารถที่จะระบุปริมาณผู้ที่อาศัยได้ด้วย บ้าน

 1. ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการเช่าแล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายในการเช่า

ควรจะมีการเจาะจงเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาเริ่มแล้วก็ช่วงเวลาจบว่าอยากได้เช่าเป็นทุกเดือนหรือทุกปี ยิ่งไปกว่านี้ควรมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าต่อเดือนไว้อย่างเห็นได้ชัด ควรมีการเขียนเป็นตัวเลขรวมทั้งเป็นตัวหนังสือ พร้อมเจาะจงวิถีทางในจ่ายค่าเช่า นอกนั้นยังจำเป็นต้องกำหนดวันเวลาสำหรับในการจ่ายค่าเช่าอีกด้วย บ้าน

 1. เงินประกันหรือค่าเงินมัดจำต่างๆ

เพื่อคุ้มครองหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าในตอนหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการเจาะจงจำนวนเงินรับรองไว้อย่างแจ่มแจ้ง การกำหนดอัตราเงินประกันต้องเก็บในอัตราที่ข้อบังคับระบุเพียงแค่นั้น ได้แก่ จะต้องไม่เกินปริมาณ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าทุกเดือน นอกจากนั้นบางทีก็อาจจะกล่าวว่าเงินมัดจำจะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด และก็ควรจะมีการระบุช่วงเวลาสำหรับการคืนเงินรับรองหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย บ้าน

 1. รายจ่ายอื่นๆ

อาทิเช่น ภาษี ค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟ จะต้องมีการเจาะจงให้แจ่มแจ้งในสัญญาเช่าบ้าน ว่าคนไหนมีบทบาทจำต้องรับผิดชอบ บ้าน

 1. การดูแลและรักษาสินทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าจะต้องมีหลักเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจำต้องรักษาอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้ราวกับเป็นบ้านของตนเอง และก็ในเรื่องที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าจำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ค่าซ่อมบำรุงหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงการรักษา

ควรจะเจาะจงหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องรายจ่ายสำหรับเพื่อการบำรุงซ่อมบำรุงให้เอาไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านให้ชัดแจ้ง มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบบ้างและก็ถ้าผู้เช่าทำเสียหายเกินความจริง ผู้เช่าจะต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ควรมีการกำหนดให้แน่ชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทรัพย์สมบัติที่เช่ามิได้ จะทำเป็นก็เมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ให้เช่าเพียงแค่นั้น รวมทั้งจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย แล้วก็ถ้าผู้เช่ามีการตกแต่งแล้วก็นำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่เพิ่มเติมจำต้องกลายเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แต่ว่าถ้าหากว่าต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องรื้อถอนสิ่งที่นำเพิ่มเติมนั้นแล้วก็จัดแจงซ่อมบ้านที่เช่าให้อยู่ในภาวะธรรมดาทุกอย่างโดยผู้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้สอยเองทั้งปวง บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการเจาะจงเพราะหากว่ามีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในรอบๆสมบัติพัสถานที่เช่า มีการรบกวนหรืออ้างสิทธิอะไรก็ตามผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้โดยทันที แล้วก็ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปซ่อมบำรุงสินทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าจำเป็นจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

 1. ข้อจำกัดการปลดปล่อยเช่าช่วง

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการเจาะจงเพราะผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่ารวมทั้งการเช่าตอนไม่ว่าจะทั้งสิ้นหรือเล็กน้อยไปให้คนอื่นได้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงข้างในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยอมจำนนให้นำสัตว์เลี้ยงบางประเภทเข้ามาเลี้ยงได้ แม้กระนั้นจะต้องมีข้อแม้การเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

ข้อบังคับเมื่อทำผิดคำสัญญา

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำข้อตกลงเช่าห้อง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันให้กระจ่างเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาขึ้นในวันหลังใด แบบอย่างของการไม่ทำตามสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าออกก่อนสัญญาเช่าหรืออยู่ไม่ครบข้อตกลง ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมัดจำคืนทั้งผองได้ หรือในเรื่องที่ผู้เช่าไม่ทำตามสัญญาหรือเปล่าประพฤติตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะให้ผู้เช่าประพฤติตามข้อตกลงด้านในที่ระบุหรือสามารถเรียกเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งยังมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงได้

กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าที่พักที่อาศัย

ในเรื่องที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้าน ผู้เช่าจำเป็นจะต้องชำระค่าปรับดอก 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจ่ายเป็นต้นไปจวบจนกระทั่งจะจ่ายเสร็จครบสมบูรณ์ รวมทั้งจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ให้เช่าเสียไปเพื่อการทวงหนี้สินที่ค้างจ่ายนี้

ในกรณีที่มีการบอกยกเลิกข้อตกลงเลิกร้าง

ควรมีการเจาะจงในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเพราะ ไม่ว่าจะเลิกข้อตกลงด้วยเหตุถึงกำหนดช่วงเวลาการเช่า หรือสาเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจำต้องย้ายเงินออกมาจากสินทรัพย์ที่เช่าและก็ส่งกลับเงินที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในภาวะที่เป็นระเบียบภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าบ้าน แล้วก็ภายหลังจากเลิกคำสัญญาแล้ว ผู้เช่ายังมิได้มอบสมบัติพัสถานที่เช่าหรือยังมิได้ย้ายสินทรัพย์ออกไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ และก็ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายเงินทองออกมาจากสถานที่เช่าได้โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าใช้สอยสำหรับในการย้ายเงินด้วย

การต่อสัญญาเช่าห้อง

โดยส่วนมากมักทำความตกลงอย่างต่ำ 1 ปีเป็นต้นไป แม้กระนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับเพื่อการเช่าได้ดังที่ตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการเจาะจงอย่างเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาสำหรับในการบอกไม่ต่อสัญญาเป็นกี่วันก่อนหมดสัญญา จำนวนมากควรจะบอกให้ทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ารู้ก่อนหมดสัญญาภายในเวลา 30-45 วัน แล้วก็จำต้องบอกกล่าวโดยมีหลักฐานที่กระจ่าง รวมทั้งแม้ผู้เช่าปรารถนายืดอายุสัญญาเช่าต้องมีหลักเกณฑ์ให้แจ่มกระจ่าง

บทความที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า 2021